Svenska Skolan i Calgary har som mål att förmedla kunskaper i svenska språket och svensk kultur för barn och ungdom i åldrarna 3-18 år. Alla barn måste vara 3 år gamla, kunna använda toaletten och ha en viss kunskapsnivå på svenska för att kunna gå i skolan. Kontakta skolan via vår web sida.

 

Bakgrund

Skolan grundades 1975 med nio förskolebarn. Maximalt har det funnits 40 elever fördelade på följande stadier:
– Förskola. (3 – 5 år)
– Lågstadiet, Årskurs 1-6 (6-8 år)
– Mellanstadiet (9-12 år)
– Kreditkurser 15, 25, och 35. (12-18 år)

Svenska Skolan i Calgary är understödd av Skolverket i Sverige och av Alberta Education. Dessutom är skolan medlem av Svenska Utlandsskolors Förening (SUF) och Southern Alberta Heritage Language Teachers’ Association (SAHLA).

All undervisning, även kreditkurserna, äger rum i Maria Montessoris lokaler på Chief Crowfoot i Calgary, lördagar 9:30 – 12:00.

 

Hjälp till

Skolan drivs till största delen av föräldrarna och alla föräldrar hjälper med olika aktiviteter under årets lopp. Varje familj får en eller flera uppgifter i början av terminen. På det viset bidrar alla familjer till barnens positiva upplevelser och miljö på skolan. För ett antal år sedan införde vi ett poäng-baserat volontär system. Syftet är att få alla föräldrar att hjälpa till med sysslorna i och kring våran skola.

Svenska skolan söker ibland personer som är villiga att hjälpa till som lärare och extra frivillig personal.

OBS, vi anställer endast personer som har ett kanadensiskt arbetstillstånd.